menu menu menu menu menu menu

Jos Roodbol

IN MEMORIAM

Na een korte en hevige ziekte is op 16 mei 2014 Jos Roodbol overleden, op de leeftijd van 71 jaar.
Achter deze simpele mededeling gaat een wereld van verdriet, teleurstelling, opstand, onbegrip, waardering, verwondering en liefde schuil.
Wie de ledenlijst van Theatergroep Voorburg bekijkt, constateert al gauw dat een langdurig lidmaatschap van de vereniging geen uitzondering is, en Jos zou dit jaar zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap op passende wijze te midden van ons allen vieren. Jos was de doener van Theatergroep Voorburg. Hij maakte en ontwierp decors, timmerde het nieuwe AMCO-theater aan het Burgemeester Feithplein af met opbergkasten, een decorwerkplaats en foyer, en verzorgde sinds jaar en dag trouw de bar en verhuur van het theater. Jos was van nature een voortreffelijk gastheer en ontpopte zich enige jaren na zijn entree in 1989 bovendien tot een goede, veelzijdige acteur. Jos speelde tijdens zijn 25-jarig lidmaatschap vele uiteenlopende rollen; de laatste zelfs heel recentelijk in april als de stomme koning in onze succesvolle jeugdvoorstelling 'De Prinses op de Erwt'. Vrijwel zonder een woord te zeggen wist hij zijn markante aanwezigheid op toneel zeer welsprekend van begin tot eind vorm te geven.

Jos zou zijn zilveren jubileum vieren met "De Eetkamer / Dinner for one". Een toepasselijker stuk had hij niet kunnen uitzoeken, omdat hierin verschillende van zijn capaciteiten aan bod komen. Hij zou in verschillende scenes zijn spelerskwaliteiten kunnen laten zien, o.a. als butler; het naar de zin maken en verwennen van anderen had hij volop in zich. Ook zou Jos zonder enige twijfel hebben meegeholpen en bijgedragen aan het decor, zoals hij dat al zo vele malen eerder deed. Het was hem en ons niet gegeven.

Waar nodig kon Jos ook blijk geven van een zekere knorrigheid. Zo is er een bekend voorval tijdens de voorbereidingen van 'De Vrek' van Moliere. Jos had de leiding over het decor. Wij mochten na afloop van de voorstellingen van 'Een Midzomernachtsdroom' in de Staatsdrukkerij alle houtsnippers gratis weghalen en gebruiken als vloerbedekking voor het decor. Toen we het resultaat na uren verzamelen, in zakken proppen en uitstrooien over de houten toneelvloer van de Lusthofstraat vol trots aan Jos lieten zien, sprak hij namens de houtwormen zijn grote dank uit voor deze aangeboden lekkernij. Kortom, er zat niets anders op dan alles meteen weer af te voeren.

We zullen hem missen in al die zaken die hij samen met vele anderen regelde voor de vereniging, zijn vereniging.
Zijn zorg voor ons theater, de catering, de verhuur en de talloze andere zaken die hij voor de vereniging tot stand heeft gebracht. Theatergroep Voorburg lijdt een groot verlies met zijn overlijden en is erg verdrietig, maar we hebben gelukkig ook heel veel goede en dierbare herinneringen aan hem.

Moge hij rusten in vrede.